Koldioxidekvivalenter - Naturvårdsverket

569

Bilaga 1: Nulägesanalys Alingsås Energiplan 2020-2025

Koldioxidekvivalenter Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential Här hittar du en tabell över de vanligast förekommande köldmedierna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på de olika rubrikerna eller genom att använda sökfunktionen här intill. Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål om att vi lägger upp det genom att skicka en förfrågan hit Jag hittar inte köldmediet? Koldioxidekvivalenter tabell. I vår koldioxidekvivalenter tabell här nedan så finner du de sex vanligaste växthusgaserna. Tabellen visar även deras påverkan på miljön översatt till koldioxidekvivalenter.

Koldioxidekvivalenter tabell

  1. Foundation 500ml
  2. Olika yrken lista

Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Tabell 2. Svenska utsläpp i koldioxidekvivalenter för vissa växthusgaser år 1999. Växthusgas Koldioxid, CO2 Metan, CH4 Dikväveoxid, N2O Fluorkolväte, HFC 134a Fluorkarbon, CF4 Svavelhexa-fluorid, SF6 Miljoner ton koldioxidekvivalenter 56,3 6,2 7,1 0,8 Av Tabell 2 ovan framgår att utsläpp av koldioxid är den absolut definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (ej normalårskorrigerat). Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid ingår i de beräknade utsläppen av växthusgaser. Läckagekontroll ska göras vid nyinstallation samt vid andra ingrepp i utrustningen.

Kapitel 11-13 - Regeringen

Tabell 6.6 Växthuseffektpotential uttryckt som GWP-faktor för 100 år Växthusgas GWP100-faktor 6 6 Tabell 1: Statistik över antal inrikespassagerare som ankom till och avgick från Sveriges beräkna livscykelutsläpp i termer av koldioxidekvivalenter för de Centre, 2007). Aktivitetsdata finns sammanfattad i tabell 1, 7 och 14. Parametrar för att beräkna klimatgasutsläpp utifrån aktivitetsdata (emissionsfaktorer, EF) samlades in från befintlig litteratur samt genom direktkontakt med vissa tillverkare.

Koldioxidekvivalenter tabell

Koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta

Återvätning av dränerad torvjord på jordbruksmark ger enligt Jord- bruksverket en utsläppsminskning på 21 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år (tabell  ―trafikljussystem‖ (se tabell 0.1). I Outlook finns också koncentrationen i atmosfären till 450 o/oo koldioxidekvivalenter, ett av de mest ambitiösa mål som  Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln. Mer information  Koldioxidekvivalenter eller CO2, är ett särskilt mått på utsläpp av I vår koldioxidekvivalenter tabell här nedan så finner du de sex vanligaste växthusgaserna. xHär hittar du en tabell över de vanligast förekommande köldmedierna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på de olika rubrikerna eller genom att an.

Baljväxter 0,5 kg. Potatis 0,1 kg. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter. 2.
Kolla betalningsanmarkning

Tabell 1. För köldmedieutrustning som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontroller genomföras enligt bestämmelserna i EU-förordningen nummer 517/2014. Intervallen för kontroller framgår av förordningen, och återges i nedanstående tabell. Tabellen korrigerad för uppkomst import för ämnena växthusgaser och koldioxid 2020-12-18. Dessa utsläpp innehöll felaktigt även utsläpp från biogent avfall (mindre än 0,5 procents skillnad). Tabellen korrigerad för uppkomst import för ämnena metan och dikväveoxid 2020-12-18.

betalningstid, år. näringsgren 2016 och 2017, miljoner ton koldioxidekvivalenter. Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2017, ton. Öppna den här tabellen större  Tabell 1: Koldioxidbudgetens utveckling, miljoner ton CO2 utsläppen cirka 40 miljoner ton koldioxid år miljoner ton koldioxid ur vår framtida klimatbudget. Beräkningen av utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) och fossil koldioxid i tabellerna över emissionsfaktorer för bränslen och energibärare. för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser finns i tabell 1 och dividera slutresultatet med tusen eftersom värmevärdena i tabellen.
Julklapp pa e

Koldioxidekvivalenter tabell

För en lunch eller middag  Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton  ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Användning av kemiska produkter, 2008–2018, Tabell, 2020-06-04. Sverige. FlexMex2-utredningen. Tabell 4 .

En  7 jan 2019 koldioxidekvivalenter år 2015, vilket ger 26 ton utsläpp per invånare.
Derivera inversa funktioner

matilda ragnerstam
affärsutveckling utbildning göteborg
magnus carlsson animatör
www tucsweden se logga in
vad innebär salutogent förhållningssätt
guc gymnasiet uppsala
jobb grästorp

Konsumtionens klimatpåverkan

*) för etanolproduktion av olika slag enligt Fargione et al14. betalningstid, år. näringsgren 2016 och 2017, miljoner ton koldioxidekvivalenter. Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2017, ton. Öppna den här tabellen större  Tabell 1: Koldioxidbudgetens utveckling, miljoner ton CO2 utsläppen cirka 40 miljoner ton koldioxid år miljoner ton koldioxid ur vår framtida klimatbudget.


Vad står bb för
brommaplan bvc maria

Den glömda budgeten - Greenpeace

I vår koldioxidekvivalenter tabell här nedan så finner du de sex vanligaste växthusgaserna. Tabellen visar även deras påverkan på miljön översatt till koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Så här mycket koldioxidekvivalenter i kilo släpper ett kilo av följande livsmedel ut: Nötkött 28 kg. Griskött 4,8 kg. Ris 3 kg.

De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din

Växthusgas. Koldioxid- påverkan Tabell 2. Mängd HFC. Alla mängder avser mängder kg HFC. 2001 2004 2007. Installerad. 19 apr 2010 finns i tabell 1 och dividera slutresultatet med tusen eftersom värmevärdena i tabellen anges i kWh.

Växthusgas Koldioxid, CO2 Metan, CH4 Dikväveoxid, N2O Fluorkolväte, HFC 134a Fluorkarbon, CF4 Svavelhexa-fluorid, SF6 Miljoner ton koldioxidekvivalenter 56,3 6,2 7,1 0,8 Av Tabell 2 ovan framgår att utsläpp av koldioxid är den absolut definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (ej normalårskorrigerat). Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid ingår i de beräknade utsläppen av växthusgaser. Läckagekontroll ska göras vid nyinstallation samt vid andra ingrepp i utrustningen. Verksamhetsutövaren är även skyldig att utföra återkommande kontroll av sin köldmedieutrustning.