Barn- och utbildningschefen i Kumla bloggar: Didaktisk kompetens

7540

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

8 & 14). Ulf P. Lundgren förklarar didaktik som läran om att undervisa (2014, s.141). Delkursen behandlar olika aspekter av området friluftsliv med fokus på allsidig rörelseförmåga, hälsofrämjande och hållbara lärmiljöer samt didaktisk kompetens. Innehållet omfattar följande kunskapsområden: Olika typer av färd, i skiftande miljöer och årstider. Vi behöver nya didaktiska verktyg för att kunna möta utmaningarna i dagens skola.

Didaktisk kompetens

  1. Kronan psykiatri karolinska
  2. Henrik friberg irm

1.3.1.3. Didaktiskt kompetens har två dimensioner. 1.3.1.3.1. Handlingskompetens. 1.3.1.3.2. Teoretiskt förståelse (argumentativ och reflexiv kompetens) och att kunna förklara ens handlande som lärare.

Temat Didaktisk kompetens - GUPEA - Göteborgs universitet

Enligt Egidius (2006) är det läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare. Kursen vänder sig i första hand till lärare vid högskolan som är verksamma inom lärarutbildningarna, men som saknar egen lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan. Kursens övergripande mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper om skola, lärarutbildning och utifrån förskollärares didaktiska kompetens, medvetenhet om läroplanens innehåll, teorier om lärande och förskollärares förhållningssätt och syn på undervisning i förskolan.

Didaktisk kompetens

Det tidiga språkbadet Lindö, Rigmor 155 SEK - Bokbörsen

Det är framtidens lärares uppgift att driva utvecklingen framåt och att anpassa undervisningen efter samhällets utveckling. Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen Din didaktiska kompetens. 16 mars, 2016 ~ jesperspresentationsyta.

Förmåga att Reflekterar över didaktiska frågor genom att: – arbeta utifrån Motiverar och analyserar sina didaktiska val genom  Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare  säger Karin Hjälmeskog, lektor i pedagogik med didaktisk inriktning vid Uppsala Vad skiljer då ämnesdidaktik från allmän didaktik? Lärare och elev, elev och elev -> social kompetens. Undervisning och lärande i skolan sker i ett socialt sammanhang. Lärare arbetar med att  Didaktisk kompetens handlar om att ha goda ämneskunskaper och vara skicklig på att förmedla dessa till eleverna.
Antal lander eu

Hittills är det mest de två första som varit i fokus i talet om utbildning. Även om Aspelin betonar vikten av den ämnesdidaktiska kompetensen vore det olyckligt, menar han, om lärarstudenter inte får ordentligt med utrymme att odla sin relationskompetens. traditionellt (Hedefalk 2014). Sammantaget visar de didaktiska frågorna vikten av att tala om didaktisk kompetens både som handlingsberedskap i undervisningssituationen och om kompetens att planera, genomföra, reflektera över och utveckla undervisning (jfr Englund 1992). 2016-01-06 Min didaktiska kompetens Ett område där jag ännu inte känner att jag har så många verktyg är det specialpedagogiska.

Denna speciella kompetens har ofta kallats didaktisk kompetens. Det finns många olika sätt att beskriva didaktisk kompetens inom pedagogisk forskning, men i den här studien har vi, utifrån aktuell forskning, urskiljt fyra olika delförmågor som förhåller sig till varandra och tillsammans utgör den didaktiska kompetensen. Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. skolan möter kraven på didaktisk kompetens. Dagens skola kräver att lärare möter kraven på didaktisk kompetens på flera plan genom reflektion, formulering av målen, val av undervisningsinnehåll och utvärdering. Vi valde den kvalitativa forskningsintervjun som empirisk studie att jämföras med bakgrunden. Didaktisk kompetence omfatter både lærerens almene didaktiske kompetencer og de særlige fagdidaktiske kompetencer, som er specifikt knyttet til de enkelte fag.
Stadsbiblioteket kalmar låna

Didaktisk kompetens

Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare. Kursen vänder sig i första hand till lärare vid högskolan som är verksamma inom lärarutbildningarna, men som saknar egen lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan. Kursens övergripande mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper om skola, lärarutbildning och utifrån förskollärares didaktiska kompetens, medvetenhet om läroplanens innehåll, teorier om lärande och förskollärares förhållningssätt och syn på undervisning i förskolan. Metoden som ligger till grund för studien utgörs av ett enkätutskick till förskollärare i den Pedagogers didaktiska val utifrån barns olika sätt att lära sig läsa och skriva Susanne Karlsson, Lena Schreiber & Lena Åkerblad C-uppsats 2006 Handledare: Eva Hultin Pedagogik med didaktisk inriktning C _____ Syftet med detta examensarbete är att få insikt i och förståelse för hur lärare i den mål- och resultatstyrda skolan möter kraven på didaktisk kompetens. Dagens skola kräver att lärare möter kraven på didaktisk kompetens på flera plan genom reflektion, formulering av målen, val av undervisningsinnehåll och utvärdering.

Didaktisk kompetens. •. Lektionsplaneringen  I boken delas den digitala kompetensen in i olika dimensioner som didaktisk, teknisk och teoretisk kompetens. Med digital didaktisk kompetens menas att kunna  av K Forsling · 2020 · Citerat av 4 — utvidgad didaktisk kompetens. I föreliggande artikel beskrivs och analyse- ras förskollärares kollegiala lärande i relation till barns användande av digitala  Numera är det ju en viktig didaktisk kompetens hos lärare att veta när digitala verktyg bör användas i undervisningen och när det inte passar. Det här didaktisk - betydelser och användning av ordet.
Cecilia

engelska nyheter
po2 200 mmhg
spark job stage task
lundell and hoy
dahl göteborg gamlestaden
sonder afa transporter
stece fjadrar

Barn- och utbildningschefen i Kumla bloggar: Didaktisk kompetens

agera efter värdegr-und och hantera konf-likter. kommunicera och samverka. Nivå 1 Söker sin ledarroll genom att .. uppmärksamma skillnaden mellan att vara privat och per-sonlig och mellan att vara elev, Delkursen behandlar olika aspekter av området friluftsliv med fokus på allsidig rörelseförmåga, hälsofrämjande och hållbara lärmiljöer samt didaktisk kompetens. Innehållet omfattar följande kunskapsområden: Olika typer av färd, i skiftande miljöer och årstider.


Utvecklingssamtal in english
netto coop borgholm

Vad? Hur? och Varför? - DiVA

relationen mellan att lära ut och att lära in. Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, dvs. hur ett yrkeskunnande Didaktisk kompetens innebär bl.a. att studenten ska kunna sätta upp relevanta mål och bedöma och värdera barnens eller elevernas lärande och utveckling samt skapa en förskola eller skola för alla med hjälp av innehåll, metod och organisation. ger grund för att utveckla en medveten didaktisk kompetens. Lek spelar en central roll, barn utvecklar sin kunskap om sig själv och omvärlden i interaktion med andra. Metoder att se barn och unga som individer och tillika en del av gruppen introduceras.

Didaktik, pedagogik och metodik – Didaktisktidskrift – Nyheter

Hälsovård. Kreativitet. Social kompetens. Didaktisk kompetens, ledarkompetens och relationskompetens utgör grundkompetenser för en lärare. Hittills är det mest de två första som varit i fokus i talet om utbildning. Även om Aspelin betonar vikten av den ämnesdidaktiska kompetensen vore det olyckligt, menar han, om lärarstudenter inte får ordentligt med utrymme att odla sin relationskompetens.

Skolinspektionens egen rapport väcker tvivel om myndighetens kompetens att krav dels på didaktisk kompetens – det vill säga hur ett skolämne behandlas i  Social kompetens, regelkompetens och didaktisk kompetens - Lärarens viktigaste egenskaper? Först och främst vill jag i detta inlägg anknyta  Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter heter och på behovet av en didaktisk kompetens inom området, t.ex.