Brandfarliga och explosiva varor - Svedala kommun

6476

Brandfarliga och explosiva varor - Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara. Denna syftar till att minimera risker och skador av brandfarlig vara. Brandtillsynen riktas normalt till dem som hanterar brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd. Den som hanterar eller överför explosiva varor, samt den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha ett tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vad som räknas som yrkesmässigt eller större mängd regleras av föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Brandfarliga och explosiva varor

  1. Oskicket
  2. Natverk kvinnliga entreprenorer
  3. Ångest av jobbet
  4. Vilka miljoproblem kan jordbruk medfora
  5. Effektiv bromsning
  6. Svenska ordklasser spel
  7. Enkel balansräkning förening
  8. Invånare lidköping kommun
  9. Dreamworks bemanning

Brandfarliga och explosiva varor. Att hantera brandfarliga och/eller explosiva varor är förenat med risker och regleras därför av lagar och föreskrifter. Hantering av större mängder brandfarlig vara och nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor kräver tillstånd. Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor.

Brandfarliga varor - Räddningstjänsten Östra Götaland

Vår handläggning av din tillståndsansökan kan inte påbörjas innan ansökan är komplett. Se därför till att du har bifogat alla nödvändiga dokument redan från början när du ansöker om ett nytt tillstånd, förlängning eller en förändring.

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor - Orust kommun

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor, brandfarliga aerosoler och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen blandningar och föremål, samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.
Atletisk hållning engelska

Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Den som hanterar, förvarar, säljer eller överför explosiva varor ska också ha tillstånd för detta. Explosiva varor. Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För den mesta hanteringen av sådana varor krävs tillstånd samt en föreståndare.

Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs  Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor så krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor och gaser  Brandfarliga och explosiva varor. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för att ge tillstånd till och kontrollera hanteringen av brandfarliga och  Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas  Startsidan; / Företagare; / Tillstånd och tillsyn; / Brandskydd, brandfarliga och explosiva varor. Lyssna. Brandskydd, brandfarliga och explosiva  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan  Du får aldrig hantera större mängd än vad ditt behov är. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker du hos oss.
Gta v executives and other criminals

Brandfarliga och explosiva varor

Vi hjälper dig med frågor på detta område, kontakta oss för råd och  Brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten Dala Mitt har på uppdrag av våra medlemskommuner (Falun, Borlänge, Säter och Gagnef) tagit över  Alla brandfarliga varor omfattas av lagen (2010:1011) och förordningen. (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga gaser.

Genom det avtal Högsby kommun har med  Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.
Lediga jobb tma chauffor

gerding christina
hornsgatan parkering taxa
pro rata calculator
reparera persienner
sälja sparade pengar

Brandfarliga och explosiva varor - Informationsbolaget

Brandfarliga varor är brandfarlig  Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor. Explosiva varor omfattar explosiva ämnen och blandningar och  Brandfarliga & explosiva varor. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt   Exempel på brandfarliga varor är: Bensin, Diesel, Gasol mm. Explosiv vara. Från och med den 1 september 2010 har kommunen tillståndsgivning och tillsyn av  Brandfarliga och explosiva varor. Vad är brandfarlig vara? Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara.


Skansen akvariet apor
english isles

Brandfarlig och explosiv vara - Landskrona stad

Explosiv vara. Från och med den 1 september 2010 har kommunen tillståndsgivning och tillsyn av  Brandfarliga och explosiva varor. Vad är brandfarlig vara?

Brandfarlig och explosiv vara - Gislaved.se

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Med hantering menas till exempel  Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Lagen (1988:868) om brandfarliga och  Räddningstjänsten handlägger tillståndsansökningar, enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), gällande hantering av brandfarliga varor samt  Det finns regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Även när det  Vad är en brandfarlig vara?